ررسي ويژگيهاي‌ طيف‌ فركانس‌ سيگنال‌ الكتروميوگرافي‌ در طولهاي‌ مختلف‌ عضله‌ ابداكتور پوليسيس‌ برويس‌

ررسي ويژگيهاي‌ طيف‌ فركانس‌ سيگنال‌ الكتروميوگرافي‌ در طولهاي‌ مختلف‌ عضله‌ ابداكتور پوليسيس‌ برويس‌

بررسي ويژگيهاي‌ طيف‌ فركانس‌ سيگنال‌ الكتروميوگرافي‌ در طولهاي‌ مختلف‌ عضله‌ ابداكتور پوليسيس‌ برويس‌ در دو نوع‌ انقباض‌ ايزومتريك‌ و ديناميك ، مقاله اي شامل 10 صفحه و با فرمت فايل PDF مي باشد.

جزییات بیشتر


0 ریال

998 قلم موجود در انبار

اضافه به علاقمندی ها

برنامه وفاداریهیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


Customers who bought this product also bought:

كد عنوان: F004

عنوان

تعداد صفحات

فرمت

قيمت (تومان)

بررسي ويژگيهاي‌ طيف‌ فركانس‌ سيگنال‌ الكتروميوگرافي‌ در طولهاي‌ مختلف‌ عضله‌ ابداكتور پوليسيس‌ برويس‌ در دو نوع‌ انقباض‌ ايزومتريك‌ و ديناميك

10

PDF

رایگان

چكيده

زمینه و هدف : اين‌ پژوهش‌ با هدف‌ بررسي‌ ومقايسه‌ اثرطولهاي‌ مختلف‌ عضله‌ ابداكتور پوليسيس‌ برويس‌ (Abd.Pol.Bre) برروي‌ تغييرات‌ طيف‌ فركانس‌ سيگنال‌ الكتروميوگرافي‌ وخستگي‌ موضعي‌ عضلاني‌ وهمچنين‌ بررسي‌ اثر خستگي‌ عضلاني‌ برروي‌ طيف‌ فركانس‌  است .

روش بررسی : در 20 نفر ازافراد سالم‌ بين‌ سنين‌20 تا34 سال‌ انجام‌ شد. در اين‌ تحقيق‌ هر فرد در مجموع‌ 3 دقيقه‌ انقباض‌ ايزومتريك‌ ،6 دقيقه‌ انقباض‌ ديناميك‌ عادي‌ ،6 دقيقه‌ انقباض‌ ديناميك‌ سرعتي‌ و6 دقيقه‌ انقباض‌ ديناميك‌ با فنر انجام‌ ميداد كه‌ هر كدام‌ از اين‌ انقباضها در سه‌ طول‌ كوتاه‌ ،متوسط وبلند (يا به عبارتي‌ زواياي‌ 0و 45و90درجه) انجام‌ مي‌ شد. بين‌ هركدام‌ ازمراحل‌ انقباضي‌ مدت‌ 5 دقيقه‌ زمان‌ استراحت‌ در نظر گرفته‌ مي‌ شد.قبل‌ وبعد از هر مرحله‌ نيز موج‌ الكتروميوگرافي‌ عضله‌ توسط دستگاه‌ ثبت‌ شده‌ ودرنهايت‌ طيف‌ فركانس‌ آن‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌ گرفت‌.

یافته ها : بااستفاده‌ از آزمون‌ آماري‌ t مشخص‌ گرديد كه‌ با كاهش‌ طول‌ عضله‌ فركانس‌ ميانه‌ و ميانگين‌ افزايش‌ مي‌يابد (000/0.(P= همچنين‌ تست‌ خستگي‌ سبب‌ كاهش‌ شاخصهاي‌ فركانسي‌ ميشد كه‌ اين‌ كاهش‌ در انقباض‌ ايزومتريك‌ كمتر از انقباض‌ ديناميك‌ بود وبيشترين‌ كاهش‌ مربوط به‌ انقباض‌ ديناميك‌ با فنر بود.بيشترين‌ ميزان‌ انحراف‌ فركانس‌ به‌ لحاظ عددي‌ مربوط به‌ طول‌ كوتاه‌ عضله‌ بود كه‌ البته‌ ازنظر آماري‌ اختلاف‌ معناداري‌ را نسبت‌ به‌ طولهاي‌ ديگر نشان‌ نمي‌ داد

نتيجه گيري : بطور كلي‌ اين‌ تحقيق‌ بيانگر رابطه‌ بين‌ طول‌ عضله‌ و خستگي‌ موضعي‌ عضلاني‌ با تغييرات‌ طيف‌ فركانس‌ است‌.

واژه های کلیدی : سيگنال‌ الكتروميوگرافي‌ ،  خستگي‌ موضعي‌ عضلاني‌ ،  طيف‌ فركانس‌ ،  انقباض‌ ايزومتريك ،  انقباض‌ ديناميك

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

سبد خرید  

(خالی)

محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

محصولات ویژه

هیچ محصول ویژه ای موجود نیست